Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
 

OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!
Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.  

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

 

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nardzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

przypomina

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2020/2021

WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I UZYTKOWNIKOM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O:
  • obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów,
  • konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia bądź środowiska (pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem).
Podstawa prawna: art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.)