Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Wszystkie sprawy związane z działalnością Inspektoratu rejestrowane są w rejestrach , których numeracja jest zgodna z jednolitym rzeczowym wykazem akt :

7140 – inspekcji budów
7141 – samowoli budowlanych
7142 – katastrof budowlanych
7143 - utrzymania obiektów
7111 - wydanych decyzji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
7112 - rejestr zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych
7114 - rejestr zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych
7114 - pozwoleń na użytkowanie obiektów
0221 - sprawozdawczość i statystyka własna
0717 - współdziałanie z innymi urzędami , instytucjami i stowarzyszeniami