Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

 

 

Serwis Służby CywilnejPOWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM

 

Adres: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
pok. 31, 32, 33, 301

 

Telefony: 59 841-85-49, 59 841-85-51, 59 841-85-68
Fax: 59 841-85-49

 

e-mail: pinb@slupskie.gda.winb.gov.pl

adres: http://bip.slupskie.gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

 

 


 

INFORMACJA

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanegow Powiecie Słupskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.
 

 
Uprzejmie informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny.
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14. ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, adres e-mail: pinb@slupskie.gda.winb.gov.pl, tel./Fax. 59-841-85-49.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6. ust. 1 rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim.
3. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych to: adres e-mail:  pinb@slupskie.gda.winb.gov.pl, tel./Fax. 59-841-85-49.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.